VAŽNIJI TELEFONI

OPŠTINSKA UPRAVA

Kabinet načelnika opštine

051/553-010

Kabinet načelnika opštine – faks

051/553-015

Kabinet zamjenika načelnika

051/553-013

Kabinet predsjednika Skupštine opštine

051/553-019

Kabinet predsjednika Skupštine opštine – faks

051/553-018

Sekretar Skupštine opštine

051/553-017

Portparol opštine

051/553-012

Odjeljenje za opštu upravu

051/553-031

Odjeljenje za finansije

051/553-048

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

051/553-043

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

051/553-037

Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

051/553-053

Poljoprivredna služba

051/553-045

Odsjek za komunalnu policiju

051/553-054

Tržišni inspektor

051/553-052

Građevinski inspektor

051/553-055

Inspektor za hranu

051/553-052

Odsjek za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu

051/553-029

Šalter-sala

051/553-022

Parking-služba

051/553-026

Opštinska boračka organizacija

051/552-529

Civilna zaštita

051/553-032

Komunalne djelatnosti

051/553-035

Opštinska izborna komisija

051/553-033

Centar za birački spisak

051/553-016

MATIČARI

Čelinac

051/553-027

Jošavka

051/562-126

Branešci

051/564-630

Šnjegotina Srednja

051/569-069

Dubrava Stara

051/561-144

Popovac

051/565-177

Šahinovići

051/565-195

HITNE SLUŽBE

Policija

122, 051/551-001, 051/551-222

Vatrogasci

123, 065/734-638, 065/948-948

Hitna pomoć

124, 051/551-015

Centar za obavještavanje

121

Auto-moto savez

1285

JAVNE USTANOVE

JU „Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje“

051/553-958

JU „Centar za socijalni rad“

051/555-096, 051/552-613

JU Narodna biblioteka „Ivo Andrić“

051/552-547

JU Dječiji vrtić „Neven“

051/551-345

OBRAZOVNE USTANOVE

JU Osnovna škola „Miloš Dujić“ Čelinac

051/555-287, faks: 051/551-099

JU Osnovna škola „Mladen Stojanović“ Jošavka

051/562-072, 562-002

JU Osnovna škola „Novak Pivašević“ Stara Dubrava

051/561-155

JU Srednja škola „Čelinac“

051/551-061

AGENCIJE

Razvojna agencija Čelinac

051/555-315

JAVNA PREDUZEĆA

„Čistoća i zelenilo“ A.D. Čelinac

051/555-035, 051/555-037

JP „Gradsko grijanje“

051/551-830

„Vodovod“ A.D. Čelinac

051/555-461, 051/551-034

ZP „Elektrokrajina“ Poslovna jedinica Čelinac

051/551-141

Šumsko gazdinstvo „Banja Luka“ - Šumska uprava Čelinac

051/551-376

„Pošte Srpske“ A.D. – Poslovnica Čelinac

051/555-026

UPRAVE I FONDOVI

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područna jedinica Čelinac

051/551-063

Poreska uprava RS – Područna jedinica Čelinac

051/551-302, 555-280

Fond zdravstvenog osiguranja – Poslovnica Čelinac

051/551-106

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske – Poslovnica Čelinac

051/551-082

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Čelinac

051/551-114

JZU Dom zdravlja „Sveti Vračevi“

Centrala

051/551-044

Hitna pomoć

051/551-015, 124, 066/585-716

Vozač

066/585-717

Tim 1

051/551-044 (lokal 124), 066/585-706

Tim 2

051/551-044 (lokal 110), 066/585-707

Tim 3

051/551-044 (lokal 106), 066/585-708

Tim 4

051/551-044 (lokal 108), 066/585-709

Tim 5

051/551-044 (lokal 112), 066/585-710

Tim 6 (Jošavka)

051/562-173, 066/585-711

Tim 7 (Stara Dubrava)

051/561-141, 066/585-712

Tim 8 (Branešci)

051/564-622, 066/585-713

PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZU Stomatološka ambulanta „dr Đurić“

051/552-851, 065/923-301

ZU Stomatološka ambulanta "Stomatologija L&N"

051/551-333

ZU Specijalistička pedijatrijska ambulanta „dr Radonjić“

051/551-189, 065/534-666

OPTIČARI

Foto-optika, "RODIĆ"

065/673-589, 066/725-155

APOTEKE

ZU „Crvena apoteka“

051/490-880

ZU Apoteka „Margo medik“

051/552-561

ZU „Moja apoteka“

051/555-080

ZU – Apoteka „Expera Pharmacy“

051/551-022

JAVNI PREVOZ

„Tomo-Tours“ d.o.o.

051/552-595

„Divna prevoz“, Divna Branković, s.p., Čelinac

065/806-077

„Bočac turs“ d.o.o. Banja Luka

051/215-725, 051/215-690

„Prevoz-Golub“ d.o.o. Kotor Varoš

051/785-288

Željeznička stanica Čelinac

051/551-005

„Kićo-prevoz“ d.o.o.

065/519-127

TAKSISTI

Taksi „Dado“, Dragoljub Dragojević, s.p., Čelinac

065/581-915

Taksi prevoznik, „Baja“, Vjekoslav Dujić, s.p., Čelinac

065/211-011, 065/820-937

Taksi prevoznik, „Gušić“, Milenko Gušić, s.p., Čelinac

065/652-832

Taksi, „Crnić“, Gostimir Crnić, s.p., Čelinac

065/636-029

Taksi prevoznik, „Boško“, Boško Pavlović, s.p., Čelinac

066/754-297

Taksi prevoznik, Darko Krminac, s.p., Čelinac

065/630-549

CRKVE, SVEŠTENICI

Čelinac

o. Dejan Popović

o. Radivoje Vujanić

051/551-315

065/666-687

065/528-520

Popovac, o. Borko Đurđević

065/487-460

Jošavka, o. Bogoljub Čanić

051/562-332, 065/640-020

Branešci, o. Luka Božić

051/564-626, 065/732-332

Stara Dubrava, o. Srđan Grumić

051/561-280, 065/235-258

Manastir Stuplje

053/443-222

BANKE

Addiko Bank A.D.

051/555-375

UniCredit Bank A.D.

051/551-144

„NLB Banka“ A.D.

051/551-181

UDRUŽENjA

Udruženje penzionera Čelinac

051/551-239

Opštinska organizacija Crveni krst

051/551-072