Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
                 Vitomir Kuzmanović

Nadležnosti:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti poslovanja preduzeća i privatnog preduzetništva, građevinske i prevozničke djelatnosti, snabdijevanja, trgovine, cijena ugostiteljstva, rada i radnih odnosa, statistike, razvojnog plana rada poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lova, ribolova, veterinarske djelatnosti, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva i odgovorno je za stanje u tim oblastima;
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata;
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svog djelokruga;
 • vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblast iz svog djelokruga, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja iz tih oblasti;
 • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.

U okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti obrazuju se dva odsjeka, i to:

 • Odsjek za privredu i razvoj
 • Odsjek za poljoprivredu i društvene djelatnosti

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - Vitomir Kuzmanović, dipl. inženjer šumarstva
 • Kancelarija broj 47
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-043
 • Faks: 051/553-015
 • E-mail: