Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju
                    David Derajić

Nadležnosti Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju:

 • obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata vršenjem inspekcijskog nadzora u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poljoprivrede, vodoprivrede, lova i ribolova, zdravstva, socijalne zaštite i sanitarne inspekcije, zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti, urbanističko- građevinskih poslova u skladu sa zakonom o uređenju prostora, građenja i urbanizma, ekologije, saobraćaja na području opštine, komunalne inspekcije u skladu sa Zakonom o komunalnoj inspekciji;
 • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima;
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svog djelokruga;
 • vrši upravne, stručne i administrativne i druge poslove za oblasti svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

U okviru Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju obrazuju se dva odsjeka, i to:

 • Odsjek za inspekcije
 • Odsjek za komunalnu policiju

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - David Derajić, diplomirani pravnik
 • Kancelarija broj 29
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-053
 • Faks: 051/553-015
 • I-mejl:

Odsjek za komunalnu policiju:

 • Šef odsjeka za komunalnu policiju - Milovan Ćosić
 • Kancelarija broj 30
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-054
 • Faks: 051/553-015
 • I-mejl: