Načelnik odjeljenja za finansije
                Biljana Stanivuk

Nadležnosti Odjeljenja za finansije:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i akata u oblasti poslovanja preduzeća i privatnog preduzetništva, građevinske i prevozničke djelatnosti, snabdijevanja, trgovine, cijena ugostiteljstva, rada i radnih odnosa, statistike, razvojnog plana rada poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lova, ribolova, veterinarske djelatnosti, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva i odgovorno je za stanje u tim oblastima;
 • obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti finansiranja, budžeta opštine, opšteg bilansa sredstava i računovodstva;
 • primjenjuje propise Skupštine opšrine i načelnika opštine;
 • prati ostvarivanje politike finansiranja u opštini;
 • priprema nacrt budžeta opštine i završni račun;
 • vrši kontrolu, pravilnost i zakonitost korišćenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta;
 • priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svog djelokruga;
 • prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima;
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
 • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
 • vrši upravne, administrativne i druge poslove iz oblasti svog djelokruga;
 • vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - Biljana Stanivuk, dipl. ekonomista
 • Kancelarija broj 39
 • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-049
 • Faks: 051/553-015
 • E-mail: