Za razmatranje i pripremanje prijedloga odluka i drugih akata i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine, shodno Zakonu i Statutu, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine opštine.

Radna tijela Skupštine opštine daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Skupštinu opštine o određenim pitanjima iz svog djelokruga, a mogu odlučivati iznimno i to samo o pitanjima koja su im na odlučivanje data ovim Poslovnikom ili posebnom odlukom Skupštine opštine.

Radna tijela Skupštine opštine imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda odbornika. Radna tijela mogu imati u svom sastavu i članove koji nisu odbornici a koji predstavljaju relevantne stručnjake iz oblasti što je u nadležnosti radnog tijela.

Radna tijela Skupštine opštine formiraju se prema stranačkom sastavu Skupštine opštine, u najvećoj mogućoj mjeri. Stalna radna tijela u Skupštine opštine su komisije i odbori. Komisija podnosi Skupštini opštine izvještaje o svom radu jednom godišnje.

Komisije rade u sjednicama koje su javne. Komisija sarađuje sa drugim komisijama i radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Skupština opštine obrazuje kao stalna radna tijela sljedeće komisije i odbore:

1. Komisija za propise

 • Karanfilka Mrđa
 • Željko Kuzmanović
 • Zoran Kuzmanović
 • Milan Pejanović
 • Željko Dubravac

2. Komisija za privredu i finansije

 • Miroslav Janković
 • Gojko Dujaković
 • Karanfilka Mrđa
 • Goran Trivić
 • Neđeljko Kovačić

3. Komisija za nagrade i priznanja

 • Draško Malić
 • Milenko Plavšić
 • Darko Janković
 • Marijana Mikanović
 • Tešić Žarko

4. Komisija za vjerska pitanja

 • Nikola Radonjić
 • Milan Tepić
 • Ljiljana Trivić

5. Komisija za sport i kulturu

 • Dragan Predić
 • Vinka Kokan
 • Darko Pavlović
 • Milovan Todorović
 • Željko Aleksić

6. Komisija za mlade

 • Čedomir Jungić
 • Aleksandar Ćurković
 • Draško Malić
 • Sofija Topić
 • Milica Jungić

7. Komisija za boračka pitanja

 • Gojko Dujaković
 • Velibor Mikać
 • Zoran Spasojević
 • Sreten Vujić
 • Dragoljub Marinković

8. Komisija za ravnopravnost polova

 • Boris Kuzmanović
 • Milan Tepić
 • Ljiljana Trivić
 • Mladen Marjanović
 • Renata Slijepčević

9. Verifikaciona komisija

 • Boris Kuzmanović
 • Gojko Dujaković
 • Velibor Mikać

10. Komisija za izbor i imenovanje

 • Miroslav Janković
 • Željko Dubravac
 • Željko Kuzmanović
 • Dragan Vuković
 • Čedomir Jungić

11. Etički odbor

 • Dragan Kičić
 • Milenko Plavšić
 • Darko Janković
 • Dragojla Dragojević

12. Odbor za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke

 • Zoran Spasojević
 • Velibor Mikać
 • Željko Kuzmanović
 • Goran Tubak
 • Darko Pavlović

13. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

 • Vinko Džombić
 • Karanfilka Mrđa
 • Dragan Kičić
 • Radomir Trivić
 • Granedina Dragojević

14. Odbor za zdravlje

 • dr Sanja Greb Radmanović
 • Danijela Krminac
 • Siniša Begović
 • Zorica Pejić
 • Verica Topić
 • dr Brankica Todorović
 • dr Nikola Radonjić
 • Irena Trbić
 • dr Dragan Vuković