Сервисне информације за 19. jaнуар 2018. године

Електрокрајина – За данас нема планираних искључења електричне енергије.

Водоснабдијевање – Снабдијевање потрошача питком водом је уредно, за данас нема планираних
радова на водоводној мрежи који би довели до прекида испоруке воде потрошачима.

Квалитет испоручене воде крајњим потрошачима задовољава одредбе Правилника о хигијенској
исправности воде за пиће (“Службени гласник Републике Српске”, број 40/03).
 
Извјештаји дежурних служби за 18/19. јануар 2018. године

Центар јавне безбједности Бања Лука (Полицијска станица Челинац) – Није било пријава.

Служба хитне помоћи – Прегледанo je 15 пацијенaта.

Ватрогасна јединица – Није имала интервенција.