marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Нацрт измјена и допуна Плана парцелације на јавном увиду до 12. фебруара

Изаберите ваш језик

Јавни позив: Обиљежавање дана Прве лаке челиначке пјешадијске бригаде

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Челинац даје друго обавјештење за јавност и власнике непокретности на подручју за којe се доносe измјенe и допунe Плана парцелације за изградњу пратећих садржаја у служби објеката бензинске пумпе на земљишту означеном као к.ч. бр. 399/3, 399/4 и 399/5 к.о. Дубрава Стара о излагању Нацрта плана на јавни увид:

Обавјештава се јавност и власници непокретности на подручју за који се доноси План да је Нацрт измјенa и допунa плана парцелације за изградњу пратећих садржаја у служби објеката бензинске пумпе на земљишту означеном као к.ч. бр. 399/3, 399/4 и 399/5 к.о. Дубрава Стара изложен на јавни увид у периоду од 12. јануара до 12. фебруара 2024. године.
Нацртом плана обухваћене су парцеле означене као к.ч. бр. 399/3, 399/4, 399/5, 399/1, 399/9, 399/13, 399/7 све к.о. Дубрава Стара и дијелови парцела означених к.ч. бр. 403, 399/10 и 399/8 све к.о. Дубрава Стара у површини од око 2.28 ha и изложен је на јавни увид у канцеларији бр. 27. Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Челинац и просторијама HKP Consulting д.о.о. Бања Лука, Улица Петра Кочића бр. 5, сваким радним даном од осам до 15 часова.
Нацрт плана објављен је и на интернет страници општине Челинац.
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеску која се налази у просторијама у којима је Нацрт изложен, или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Челинац, најкасније до 12.2.2024. године.