marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Секретар Скупштине општине

Изаберите ваш језик

  

Скупштина општине именује секретара Скупштине након спроведеног јавног конкурса у складу са законом, a то може бити лице које испуњава опште и посебне услове за именовање утврђене законом.
Секретар може бити разријешен дужности у случајевима утврђеним законом, а у случају престанка мандата секретара, Скупштина општине именује вршиоца дужности секретара, у складу са законом.


Секретар Скупштине општине обавља послове утврђене законом, статутом, пословником о раду Скупштине и другим актима Скупштине општине.
У сарадњи са предсједником Скупштине и начелником Општине, секретар припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине општине.
Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине општине, на захтјев предсједавајућег или клуба одборника даје стручно мишљење о одређеном правном питању које се појави у раду на сједници Скупштине општине и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине општине.
Секретар Скупштине уређује „Службени гласник општине“ и одговоран је за његов садржај.

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

  • Канцеларија број 48
  • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
  • Контакт телефон: 051/553-018
  • Факс: 051/553-017
  • И-мејл: