marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Радна тијела Скупштине општине

Изаберите ваш језик

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и разматрање других питања оснивају се комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине.

Радна тијела имају предсједника, замјеника предсједника и одређени број чланова. За чланове појединих радних тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може бити већи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине.

Комисије раде у сједницама које су јавне. Комисија сарађује са другим комисијама и радним тијелима и може са њима одржавати заједничке сједнице.

Скупштина општине образује као стална радна тијела сљедеће комисије и одборе:

1. Комисија за статут и прописе

-    ВЕЛИБОР МИКАЋ, предсједник
-    МАЈА МАГЛОВ, замјеник предсједника   
-    ЖЕЉКО КУЗМАНОВИЋ
-    ДЕЈАНА БРАНКОВИЋ
-    ТАМАРА ВРХОВАЦ     

2. Комисија за буџет и финансије

-    МОМЧИЛО ЗЕЉКОВИЋ, предсједник
-    ГОЈКО ДУЈАКОВИЋ, замјеник предсједника       
-    МИЛОВАН ВУЈИЧИЋ   
-    ГОРАН ТРИВИЋ             
-    ОГЊЕН АЛЕКСИЋ        

3. Комисија за награде и признања

-    ЗОРИЦА ПЕЈИЋ, предсједник
-    ДРАШКО МАЛИЋ, замјеник предсједника             
-    СИНИША БЕГОВИЋ                                           
-    ДАРИЈА ЂЕКИЋ
-    НИКОЛА РАДОЊИЋ               

4. Комисија за вјерска питања

-    РАДОМИР ТРИВИЋ, предсједник
-    СИНИША ТЕШИЋ, замјеник предсједника                                     
-    САША ДЕЛИЋ                 

5. Комисија за спорт и културу

-    СИНИША БЕГОВИЋ, предсједник
-    ДРАГАН ПРЕДИЋ, замјеник предсједника             
-    СИНИША ТЕШИЋ,                                     
-    НЕБОЈША СТАРЧЕВИЋ     
-    МИРОСЛАВ МОДИЋ      

6. Комисија за омладину

-    ИВАН САВИЧИЋ, предсједник
-    БОЈАН ТОПИЋ, замјеник предсједника
-    САНДРА ЈАНКОВИЋ                             
-    НИКОЛА ЗЕЉИЋ      
-    НИКОЛА ОСТОЈИЋ   

7. Комисија за борачка питања- 

-    ГОЈКО ДУЈАКОВИЋ, предсједник 
-    ВЕЛИБОР МИКАЋ  
-    ДРАГАН КИЧИЋ,     
-    МИРА ДУБРАВАЦ    
-    ДРАГОЉУБ МАРИНКОВИЋ 

8. Комисија за равноправност полова

 • БОРИС КУЗМАНОВИЋ, предсједник
 • ДАРИЈА ЂЕКИЋ, замјеник предсједника
 • МИЛАН НЕШИЋ
 • НАТАЛИЈА СТОЈАНОВИЋ
 • ИРЕНА ТРБИЋ

9. Комисија за избор и именовање

 • ДРАГАН ПРЕДИЋ, предсједник
 • НИКОЛА РАДОЊИЋ, замјеник предсједника
 • ДРАГАН КИЧИЋ
 • МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ
 • ДРАШКО МАЛИЋ

      10. Комисија за просторно уређење:

        -    МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ, предсједник
        -    ЖЕЉКО КУЗМАНОВИЋ, замјеник предсједника 
        -    МОМЧИЛО ЗЕЉКОВИЋ   
        -    МИЛАН ПЕЈАНОВИЋ  
        -    ВИТОМИР КУЗМАНОВИЋ

11. Етички одбор

 • РАДОМИР ТРИВИЋ, предсједник
 • САНДРА ЈАНКОВИЋ, замјеник предсједника
 • САЊА ГРЕБ РАДМАНОВИЋ
 • ЈАДРАНКА БЕРИЋ
 • ДАРКО ЈАНКОВИЋ

       12. Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

       -    МАЈА МАГЛОВ, предсједник
       -    БОРИС КУЗМАНОВИЋ, замјеник предсједника
       -    ЗОРИЦА ПЕЈИЋ,           
       -    МИЛОВАН ВУЈЧИЋ     
       -    МИЛАН НЕШИЋ                         

       13. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

       -    САНДРА ЈАНКОВИЋ, предсједник
       -    ИВАН САВИЧИЋ, замјеник предсједника  
       -    РАДОМИР ТРИВИЋ    
       -    МИЛОВАН ТОДОРОВИЋ
       -    ВИНКО ЏОМБИЋ

14. Одбор за здравство

-    НИКОЛА РАДОЊИЋ
-    САЊА ГРЕБ РАДМАНОВИЋ
-    ИВАН САВИЧИЋ
-    МАЈА МАГЛОВ
-    ВЕСЕЛИН ПАЈИЋ 
-    ИРЕНА ТОПИЋ
-    ИГОР ЂУРИЋ
-    ДРАГАНА ТОПИЋ
-    РЕНАТА СЛИЈЕПЧЕВИЋ