marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Jавни позив за достављање приједлога и сугестија на планско рјешење

Изаберите ваш језик

Извјештај са 22. сједнице Скупштине општине Челинац

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату израде измјене и допуне Плана парцелације за изградњу пословног објекта на к.ч. бр. 172/31 к.о. Марковац у Челинцу, за који је на сједници Скупштине општине Челинац одржаној 25. априла донесена Одлука о изради, да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву. 

Увид у Одлуку о приступању изради измјене и допуне Плана парцелације за изградњу пословног објекта на к.ч. бр. 172/31 к.о. Марковац у Челинцу и графички приказ могуће је извршити у просторијама Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и на интернет страници општине Челинац, петнаест дана од дана објављивања јавног позива.
Приједлоге и сугестије могу се доставити у форми дописа или уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији број 27, радним даном у времену од седам до 15 часова, до 26. јуна.