marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Измјена дијела Регулационог плана „Чајавец“ на јавном увиду од 8. априла до 8. маја

Изаберите ваш језик

Из Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Челинац обавјештавају јавност и власнике непокретности на подручју за које се доноси план да ће Нацрт измјене дијела регулационог плана „Чајавец“ у Челинцу бити изложен на јавни увид у периоду од 8. априла до 8. маја 2024. године.

Нацртом плана обухваћен је простор који обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 794, 802, 801/1, 801/10, 801/11, 801/13, 801/14, 801/15, 801/16, 801/17, 801/18, 801/19, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 802, 800/6, 796/1, 791/1 и 801/9 све к.о. Челинац Доњи, у површини од око 3.5 ha. Нацрт плана биће изложен на јавни увид у канцеларији бр. 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и у просторијама „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 101а, Бања Лука, сваким радним даном од осам до 15 часова.
Нацрт плана је објављен и на интернет страници оштине, у рубрици „Актуелно“.
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац, најкасније до 8. маја.