marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Измјена дијела Регулационог плана „Чајавец“ на јавном увиду од 8. априла до 8. маја

Изаберите ваш језик

Измјена дијела Регулационог плана „Чајавец“ на јавном увиду од 8. априла до 8. маја

Из Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Челинац обавјештавају јавност и власнике непокретности на подручју за које се доноси план да ће Нацрт измјене дијела регулационог плана „Чајавец“ у Челинцу бити изложен на јавни увид у периоду од 8. априла до 8. маја 2024. године.

Нацртом плана обухваћен је простор који обухвата парцеле означене као к.ч. бр. 794, 802, 801/1, 801/10, 801/11, 801/13, 801/14, 801/15, 801/16, 801/17, 801/18, 801/19, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 802, 800/6, 796/1, 791/1 и 801/9 све к.о. Челинац Доњи, у површини од око 3.5 ha. Нацрт плана биће изложен на јавни увид у канцеларији бр. 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и у просторијама „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 101а, Бања Лука, сваким радним даном од осам до 15 часова.
Нацрт плана је објављен и на интернет страници оштине, у рубрици „Актуелно“.
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац, најкасније до 8. маја.