marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Sekretar Skupštine opštine Čelinac

Izaberite vaš jezik

Sekretar Skupštine opštine obavlja poslove utvrđene zakonom, statutom, poslovnikom o radu Skupštine i drugim aktima Skupštine opštine.
U saradnji sa predsjednikom Skupštine i načelnikom Opštine, sekretar priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine.
Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine opštine, na zahtjev predsjedavajućeg ili kluba odbornika daje stručno mišljenje o određenom pravnom pitanju koje se pojavi u radu na sjednici Skupštine opštine i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine opštine.
Sekretar Skupštine uređuje „Službeni glasnik opštine“ i odgovoran je za njegov sadržaj.

KONTAKT - PODACI:

  • Kancelarija broj 48
  • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
  • Kontakt telefon: 051/553-018
  • Faks: 051/553-017
  • E-mail: