marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Matična služba

Izaberite vaš jezik

RASPORED RADA MATIČNIH SLUŽBI NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC
(Čelinac, Dubrava Stara, Branešci, Jošavka, Popovac)

 

R.br.

MATIČNA SLUŽBA

MATIČAR

RADNO VRIJEME

TELEFON

1.

Čelinac

Zora Kičić (ponedjeljak-petak)

Dara Branković (ponedjelјak - četvrtak)

Radnim danom od 7 do 15 časova (kancelarija 14, u šalter-sali Opštinske uprave)

051/553-027

2.

Dubrava Stara

Vesna Cigan

Utorak i petak od 7 do 15 časova

051/561-144

3.

Branešci

Vesna Cigan

Srijeda od 7 do 15 časova

051/564-630

4.

Jošavka

Vesna Cigan

Ponedjelјak i četvrtak od 7 do 15 časova

051/562-126

5.

Popovac

Dara Branković

Matičar po potrebi odlazi u Popovac (zvati na 051/553-027)

051/553-027

 

NOVA USLUGA U OPŠTINSKOJ UPRAVI:   NARUČIVANJE DOKUMENATA ELEKTRONSKIM PUTEM

 

Matična služba opštine Čelinac pripremila je novu uslugu. Naime, pored uobičajenog načina preuzimanja izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja lično na šalterima, lica koja su upisana u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, te knjige državljana u opštini Čelinac, mogu elektronskim putem podnijeti zahtjev za izdavanje ovih dokumenata koji će im potom stići poštom na kućnu adresu.
Dokumenta mogu biti dostavljena isključivo na adresu lica za koje se dokument izdaje, ili na adresu najbližih srodnika – roditelja, djece, brata/sestre ili supružnika, usvojilaca ili staratelja – član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/09 i 43/13 i 66/18)

Postupak podnošenja zahtjeva, dostava i troškovi izdavanja

5.    Naručilac popunjava zahtjev, koji zatim potpisan i skeniran uz skeniranu ličnu kartu ili pasoš šalje na elektronsku adresu:
6.    Matičar vrši provjeru i na isti način naručioca obavještava o iznosu troškova poštarine koji je naručilac dužan uplatiti prije izdavanja i slanja dokumenta
7.    Nakon izvršene uplate, naručilac i-mejlom matičaru šalje skeniranu uplatnicu – dokaz o uplati
8.    Matičar poštom šalje naručena dokumenta

NAPOMENA:
Shodno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o opštinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik opštine Čelinac broj 6/21), naručilac je oslobođen plaćanja administrativne takse na sva dokumenta.

PREUZMI ZAHTJEV:

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH