marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Odjeljenje za finansije

Izaberite vaš jezik

Načelnik odjeljenja Nebojša Jungić
           Načelnik odjeljenja
               
Nebojša Jungić

Nadležnosti Odjeljenja za finansije:

-    izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti finansiranja, budžeta opštine, opšteg bilansa sredstava i računovodstva;
-    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
-    prati  ostvarivanje politike finansiranja u opštini;
-    priprema nacrt budžeta opštine i završni račun;
-    vrši kontrolu, pravilnost i zakonitost korišćenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih  organa koji se finansiraju iz budžeta;
-    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
-    prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima;
-    priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
-    priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga;
-    vrši upravne, stručne i administrativne te druge poslove za oblast iz svog djelokruga;
-    vrši i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine

KONTAKT - PODACI:

  • Načelnik odjeljenja - Nebojša Jungić, magistar ekonomskih nauka
  • Kancelarija broj 47
  • Prvog Krajiškog proleterskog batalјona 50
  • Kontakt telefon: 051/553-059
  • Faks: 051/553-015
  • E-mail: