marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Odjeljenje za opštu upravu

Izaberite vaš jezik

Načelnik odjeljenja za opštu upravu Miroljub Vasić
           Načelnik odjeljenja
              
Miroljub Vasić

Nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu:
-    izvršava i obezbjeđuje primjenu Zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na poslove opšte uprave, građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr), mjesne zajednice, boračko-invalidsku zaštitu, arhivu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara;
-    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
-    priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata;
-    priprema  analitičko-informativne i druge materijale za oblasti iz svog djelokruga;
-    vrši upravne, stručne i administrativne poslove za oblast iz svog djelokruga, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja iz tih oblasti;
-    vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom povjeri Skupština opštine i načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.

Odjeljenje za opštu upravu ima dva odsjeka:

 • Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije
 • Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

KONTAKT - PODACI:

 • Načelnik odjeljenja - Miroljub Vasić, dipl. inženjer šumarstva
 • Kancelarija broj 21
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-031
 • Faks: 051/553-015
 • E-mail:

Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije

 • Šef odsjeka: Slađana Gligorić
 • Kancelarija broj 10
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-025
 • Faks: 051/553-015

Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

 • Šef odsjeka: Vitomir Đurić
 • Kancelarija broj 18
 • Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
 • Kontakt telefon: 051/553-029
 • Faks: 051/553-015