Из Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Челинац обавјештавају грађане да ће у уторак, 14. новембра, бити одржане јавне расправе о  нацрту плана парцелације дијела пословне зоне „Баре 2“ у Челинцу и нацрту измјене дијела регулационог плана “Гип 25. новембар“ за парцеле означене као к.ч. бр. 814/1, 814/8, 814/6 и 813/2 к.о. Челинац Доњи.
Расправе ће бити одржане у великој сали Скупштине општине Челинац у сљедећим терминима:

1.    14 часова – јавна расправа о нацрту плана парцелације дијела пословне зоне „Баре 2“ у Челинцу
2.    14.30 часова – јавна расправа о нацрту измјене дијела регулационог плана “Гип 25. новембар“ за парцеле означене као к.ч. бр. 814/1, 814/8, 814/6 и 813/2 к.о. Челинац Доњи
Позивамо све заинтересоване грађане и представнике инфраструктурних и других организација, да присуствују јавној расправи.