На основу закључка Скупштине општине Челинац усвојеног на 11. редовној сједници Скупштине општине Челинац, начелник општине Момчило Зељковић организовао је округли сто на тему „Одређивање смјерница за уписну политику у средњој шоли Челинац за наредну школску годину“. Округли сто је окупио двадесет учесника међу којима су били локални функционери, представници Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, директори основних и средње школе у Челинцу, предсједници парламентарних политичких партија и поједини челиначки привредници.

Директор средње школе у Челинцу Марија Тривановић-Кукавица изнијела је алармантне упоредне податке да је у школској 2012/13. години у ову школу уписано 484 ученика, а текуће школске 2017/18. свега 236, након чега се међу присутнима развила дискусија. Настојало се доћи до одгвора на питања зашто ова школа из године у годину биљежи пад броја ученика и која би то занимања била атрактивна за наредну школску годину, у смислу повећања броја ученика и усклађивања понуде и потражње радне снаге на бироу за запошљавање.
Један дио дискутаната настојао је дати приједлоге нових занимања, док други дио сматра да рјешење није у сваштарењу, већ у доброј промоцији школе и постојећих занимања и организовању квалитетне ученичке праксе у локалним предузећима. Било је и оних који сматрају да на доношење одлуке о оизбору занимања утичу искључиво родитељи, да све потиче од основне школе и да се већ на том нивоу треба радити на формирању квалитетне уписне политике.
Након једноипочасовне конструктивне дискусије донесени су сљедећи закључци:
1. Залагањем наставног особља и родитеља радити на препознавању афинитета код дјеце у основним школама у смислу одабира најбољег занимања за дијете
2. Организовати редовне посјете ђака погонима челиначких привредних субјеката ради информисања и упознавања дјеце са амбијентом и условима рада у одређеном предузећу, покушавајући их на тај начин приволити за одређено занимање и разбити предрасуде које владају код ђака и родитеља о појединим челиначким предузећима
3. Мултисекторским приступом (управа школе, професори, родитељи, локална заједница, политика) радити на промовисању средње школе „Челинац“, али и на промовисању ученичких постигнућа
4. Анализирати резултате устаљених модела анкетирања ђака и на основу резултата израдити процјену која би то струка била атрактивна за увођење, а које постојеће струке у Средњој школи „Челинац“ би се одржале и даље. Такве приједлоге послати према Министарству просвјете и културе Републике Српске.
Наредни скуп заказан је за прву половину фебруара, до када ће се оперативно радити на извршењу усвојених закључака.
Подсјећамо, у школској 2017/18 години у средњој школи „Челинац“ ученици се школују за сљедећа занимања: пословно-правни техничар, економски техничар, техничар рачунарства, кулинарски техничар, угоститељски техничар, инсталатер, варилац, кувар и аутомеханичар.