Обавјештавају се грађани МЗ Марковац да ће се јавна расправа о Нацрт Буџета општине за 2018. годину, Нацрту Програма текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Челинац за 2018. годину и Нацрту Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње на подручју општине Челинац за 2018. годину, одржати у четвртак 16.11.2017. године у 18 часова у великој сали СО-е Челинац, због немогућности одржавања јавне расправе у просторијама ловачке куће у МЗ Марковац.