Начелник општине Челинац расписао је 28. новембра конкурс за стипендирање ученика и студената. У 2018. години из буџета општине биће додијељене 93 стипендије, и то: 40 ученицима средњих школа, 50 стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима који се финансирају из буџета Републике Српске и три стипендије студентима првог циклуса студија на универзитетима који се не финансирају из буџета Републике Српске.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања, а конкурс у цјелини са припадајућим обрасцима заинтересована јавност може преузети у рубрици „Актуелно“. Конкурс је објављен и на огласној табли општине (у холу зграде), док је у шалтер-сали могуће преузети пријавне обрасце и припадајуће изјаве у штампаној форми.
Подсјећамо, конкурс је израђен на основу Одлуке о стипендирању ученика и студената у општини Челинац у 2018. години, која је усвојена на 12. сједници Скупштине општине Челинац одржаној 31. октобра.