Секретар Скупштине општине
Звјездана Ђурић

Скупштина општине именује и разрјешава секретара Скупштине општине након спроведеног јавног конкурса у складу са Законом.
Мандат секретара Скупштине траје док траје мандат сазива скупштине која га је изабрала.
Секретар Скупштине општине своју дужност обавља професионално, на начин утврђен Пословником Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине врши дужност по истеку мандата Скупштине општине, до именовања вршиоца дужности секретара новог сазива Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупштине општине и одговара Скупштини општине за свој рад и рад Стручне службе Скупштине општине. Главни је и одговорни уредник „Службеног гласника општине“. У сарадњи са предсједником Скупштине општине и начелником општине припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине општине.
Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине општине и врши друге послове утврђене пословником Скупштине општине.