Скупштину општине Челинац чине одборници који се бирају на четири године на локалним изборима, у складу са Законом. Посљедњи избори су одржани 2. октобра 2016. године. Скупштина општине Челинац има 25 одборника.