Овдје можете преузмети Информацију о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, која се односи на преговарачки поступак без објаве обавјештења са предузећем "Чистоћа и зеленило" а.д. Челинац за извршење услуга зимског одржавања улица, паркинга и тротоара у зимској сезони 2017/2018. години.