Obavještavaju se građani MZ Markovac da će se javna rasprava o Nacrt Budžeta opštine za 2018. godinu, Nacrtu Programa tekućeg održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Čelinac za 2018. godinu i Nacrtu Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje na području opštine Čelinac za 2018. godinu, održati u četvrtak 16.11.2017. godine u 18 časova u velikoj sali SO-e Čelinac, zbog nemogućnosti održavanja javne rasprave u prostorijama lovačke kuće u MZ Markovac.