U periodu od 1. do 15. decembra 2017. godine na teritoriji opštine Čelinac, kao i na teritoriji cijele Republike Srpske, biće provedena anketa „Godišnje istraživanje farmi“, a anketiranje će vršiti anketari Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.
Kako je iz Zavoda najavljeno, enketom će se prikupiti podaci o površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu,

brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka na gazdinstvu, radnoj snazi, te vrijednosti i površini kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta.
U obavještenju se takođe navodi da su prikupljeni podaci o porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima povjerljivi, te da će se koristiti isključivo za statističke svrhe, u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.