Iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Čelinac obavještavaju građane da će u utorak, 14. novembra, biti održane javne rasprave o nacrtu plana parcelacije dijela poslovne zone „Bare 2“ u Čelincu i nacrtu izmjene dijela regulacionog plana “Gip 25. novembar“ za parcele označene kao k.č. br. 814/1, 814/8, 814/6 i 813/2 k.o. Čelinac Donji.
Rasprave će biti održane u velikoj sali Skupštine opštine Čelinac u sljedećim terminima:

1. 14 časova – javna rasprava o nacrtu plana parcelacije dijela poslovne zone „Bare 2“ u Čelincu
2. 14.30 časova – javna rasprava o nacrtu izmjene dijela regulacionog plana “Gip 25. novembar“ za parcele označene kao k.č. br. 814/1, 814/8, 814/6 i 813/2 k.o. Čelinac Donji
Pozivamo sve zainteresovane građane i predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, da prisustvuju javnoj raspravi.