U periodu od 13. do 17. novembra u svim mjesnim zajednicama opštine Čelinac biće organizovane javne rasprave o sljedećim dokumentima: Nacrtu budžeta opštine Čelinac za 2018. godinu, Nacrtu programa tekućeg održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Čelinac za 2018. godinu i Nacrtu programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu.

Elektronsku formu nacrta pomenutih dokumenata, kao i plan održavanja javnih rasprava građani mogu preuzeti na našoj internet stranici, u rubrici „Aktuelno“.
Ovom prilikom pozivamo građane i druge zainteresovane subjekte da u što većem broju uzmu učešće u javnoj raspravi, kako bismo na osnovu konkretnih prijedloga i sugestija izradili što kvalitetnija i sveobuhvatnija dokumenta.