ČELINAC – BANjA LUKA

Radni dan: 06.40, 07.10, 08.15, 09.40, 11.45, 12.40, 14.05, 15.30, 17.15, 18.15, 19.15, 20.45, 21.45, 22.15
Nedjelja i praznici: 06.40, 08.15, 11.45, 14.05, 17.15, 19.15, 21.45


BANjA LUKA – ČELINAC (polasci sa stanice „Vodovod“)

Radni dan: 06.00, 07.15, 08.00, 10.00, 10.55, 12.30, 13.45, 15.05, 16.10, 17.55, 19.05, 20.00, 21.15, 22.45
Nedjelja i praznici: 07.15, 10.00, 12.30, 15.05, 17.55, 20.00, 22.45


BABIĆA MOST – ČELINAC

Radni dan: 06.30, 06.45, 08.05, 09.30, 11.35, 12.30, 13.55, 15.20, 17.05, 18.05, 19.05, 20.35, 21.35, 22.05
Nedjelja i praznici: 06.30, 08.05, 11.35, 13.55, 17.05, 19.05


ČELINAC – BABIĆA MOST

Radni dan: 07.00, 07.57, 08.42, 10.42, 11.37, 13.12, 14.27, 15.47, 16.52, 18.40, 19,47, 20.42, 21.57, 23,27
Nedjelja i praznici: 07.57, 10.42, 13.12, 15.47, 18.40, 20.42, 23,27 p>


Telefon: 051/215-725