Ovdje možete preuzmeti Informaciju o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, koja se odnosi na pregovarački postupak bez objave obavještenja sa preduzećem "Čistoća i zelenilo" a.d. Čelinac za izvršenje usluga zimskog održavanja ulica, parkinga i trotoara u zimskoj sezoni 2017/2018. godini.