RASPORED RADA MATIČNIH SLUŽBI NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC
(Čelinac, Karač, Dubrava Stara, Branešci, Brezičani, Jošavka, Popovac, Šahinovići)

 

R.br.

MATIČNA SLUŽBA

MATIČAR

RADNO VRIJEME

TELEFON

1.

Čelinac

Zora Kičić (pon-pet)

Gordana Dujaković (utorak, petak)

Pelivan Damjanović (ponedjelјak, srijeda, četvrtak)

Radnim danom od 7 do 15 časova (kancelarija 14, u šalter-sali opštinske uprave)

051/553-027

2.

Šnjegotina Srednja (Karač)

Gordana Dujaković

 

051/569-069

3.

Dubrava Stara

Gordana Dujaković

Ponedjelјak, srijeda i četvrtak od 7 do 15 časova

051/561-144

4.

Branešci

Pelivan Damjanović

Utorak i petak od 7 do 15 časova

051/564-630

5.

Brezičani

Pelivan Damjanović

 

051/638-281

6.

Jošavka

Milka Danojević

Ponedjelјak, srijeda i četvrtak od 7 do 15 časova

051/562-126

7.

Popovac

Dara Branković

Utorak i petak od 7 do 15 časova

051/565-177

8.

Šahinovići

Dara Branković

 

051/565-195