Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Стратешки документи
Filter 
1 Omladinska politika 2010 - 2015.
PDF dokument
Veličina 380 KB
2 Strategija komunikacija u opštini Čelinac
PDF dokument
Veličina 400 KB
3 Strategija razvoja kulture opštine Čelinac
PDF dokument
Veličina 261 KB
4 Regionalni akcioni plan za zaštitu sliva rijeke Ukrine
PDF dokument
Veličina 3,6 MB
5 Lokalni ekološki akcioni plan opštine Čelinac 2012 - 2017.
PDF dokument
Veličina 2,1 MB
6 Strategija zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou
PDF dokument
Veličina 253KB
7 Strategija razvoja opštine Čelinac 2011 - 2018.
PDF dokument
Veličina 6,774 MB
8 Strategija bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Čelinac 2014 - 2023.
PDF dokument
Veličina 1,1147 MB