Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Odluke
Filter 
1 Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje na području opštine Čelinac
PDF dokument
2 Odluka o utvrđivanju naziva ulica
PDF dokument
3 Odluka o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata
PDF dokument
4 Odluka o boravišnoj taksi
PDF dokument
5 Odluka o javnom vodovodu 2012.
PDF dokument
6 Odluka o javnoj kanalizaciji 2012.
PDF dokument
7 Odluka o pravu na naknadu dijela troskova za sahranu 2013.
8 Odluka o pravu na zdravstveno osiguranje 2013.
9 Odluka o pravu na jednokratnu novcanu pomoc 2013.
10 Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Čelinac 2013.
11 Odluka o o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Čelinac 2013.
12 Odluka o taksi prevozu na području opštine Čelinac 2013.
13 Odluka o utvrđivanju cijena korišćenja groblja i pogrebnih usluga na Gradskom groblju u Čelincu
14 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene korišćenja groblja i pogrebnih usluga na „Gradskom groblju“ u Čelincu 2013.
15 Odluka o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate na javnim parkiralištima na području opštine Čelinac 2013.
16 Odluka o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje reklamnih medija na teritoriji opštine Čelinac 2013.
17 Odluka o obrazovanju i organizaciji mjesnih zajednica na području opštine Čelinac 2013.
18 Odluka o komunalnom redu 2013.
19 Odluka o seoskim vodovodima
20 Odluka o dopuni Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
Strana 1 od 3