Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Vijesti


Apoteka u selu Jošavka pred zatvaranje Štampa El. pošta

Di­rek­tor Do­ma zdra­vlja iz Če­lin­ca dr Mi­haj­lo Đu­rić upo­zo­rio je da bi apo­te­ka u se­lu Jo­šav­ka zbog sla­bog pro­me­ta mo­gla usko­ro da pre­sta­ne s ra­dom, sa­mo če­ti­ri mje­se­ca na­kon otva­ra­nja. Dom zdra­vlja je na­kon du­go­traj­nih...

Opširnije...
 
Izložba fotografija Udruženja mladih Čelinca Štampa El. pošta

Udruženje mladih Čelinca organizuje 21. maja 2010. godine u 18.00 u prostorijama Kulturnog i medija centra  izložbu fotografija „Gdje počinješ ti, a završavam ja“. Izložba je prodajnog karaktera kako bi ovo udruženje prikupilo sredstva za registraciju kao i za tehničku opremu, prostorije...

Opširnije...
 
NLB Razvojna banka u akciji „Ljepša srpska“ Štampa El. pošta

U okviru kampanje „Ljepša Srpska“ koju je pokrenula Vlada Republike Srpske predstavnici NLB razvojne banke Banja Luka poklonili su opštini Čelinac oko 1000 sadnica cvijeća. Ovo cvijeće posađeno je u parku u Čelincu, kao i ispred srednje škole i...

Opširnije...
 
Otvoren sajt sela Branešci Štampa El. pošta
Nedavno je pušten u rad portal o selu Branešci www.branesci.com, na kojem će svi koji posjete ovaj sajt moći saznati sve o ovom pitomom čelinačkom selu. To je ujedno i jedno od rijetkih sela u RS koje ima svoju internet prezentaciju. Sajt iz dana u dan bilježi sve veći broj posjeta.
Opširnije...
 
Čelinčanin u konkurenciji za najboljeg mladog novinara iz Evrope Štampa El. pošta
Brisel, 28. april 2010 - Treće izdanje evropske nagrade za mlade novinare privuklo je više od 1000 autorskih radova, a nacionalni žiriji svih zemalja učesnica izabrali su svoje pobjednike.
Opširnije...
 
Otvorena izložba likovnih radova učenika i fotografija na temu „Zaštita sliva rijeke Ukrine“ Štampa El. pošta

U ponedjeljak je u prostorijama novootvorenog Kulturnog centra u Čelincu otvorena izložba učeničkih likovnih radova i izložba fotografija Turističke organizacije opštine Derventa. Na osnovu sporazuma o zajedničkom učešću na izradi projekta „Regionalni akcioni plan za sveobuhvatnu zaštitu sliva rijeke Ukrine“ koji su u januaru potpisale četiri opštine – Teslić, Prnjavor, Derventa i Čelinac pokrenuli smo određene aktivnosti kako bi se podigla ekološka svijest građana Čelinca i ukazalo na važnost ovakvog projekta u našoj lokalnoj zajednici.

Opširnije...
 
Ministar Bratić u posjeti Čelincu Štampa El. pošta

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Radivoje Bratić i načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković danas su svečano pustili u upotrebu nedavno asfaltirani put od centra sela Jošavke do naselja Stanići u kojem živi šezdesetak domaćinstava. "Budući da ruralna područja čine oko 83 odsto ukupne površine RS, logično je...

Opširnije...
 
Projekcija filma „Priča o stvarima“ Štampa El. pošta

Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, Udruženje mladih Čelinca uz podršku opštine Čelinac i Centra za kulturu organizovaće projekciju filma „Priča o stvarima“. Projekcija će se održati u srijedu 22. aprila 2010. godine u holu Srednje škole u Čelincu. „Priča o stvarima“ opisuje kako izgleda i čemu vodi masovna proizvodnja i eksploatacija prirodnih dobara. Ovaj film veoma uspješno ukazuje na ograničenja odlaganja otpada i uništavanje životne sredine, te upućuje na moguće načine rješavanja tog problema.

 
Obavještenje o stavljanju na javni uvid nacrta Strategije razvoja kulture u opštini Čelinac (2009-2015) Štampa El. pošta

Obavještavaju se građani opštine Čelinac da je, u skladu sa zaključkom Skupštine opštine, na javni uvid stavljen nacrt Strategije razvoja kulture u opštini Čelinac (2009 – 2015). Strategijom razvoja uređuju se pitanja koja su od posebnog značaja za građane i druge subjekte u Čelincu...

Opširnije...
 
Branešački učo Bogosav Aleksić Štampa El. pošta

Po­vo­dom is­pra­ća­ja u pen­zi­ju svog ko­le­ge uči­te­lja i na­stav­ni­ka Bo­go­sa­va Alek­si­ća ko­lek­tiv Osnov­ne ško­le „Mla­den Sto­ja­no­vić“ iz Jo­šav­ke, ko­ji ima 53 rad­ni­ka i 424 uče­ni­ka u cen­tral­noj i pet pod­ruč­nih ško­la, u ško­li u Bra­ne­šci­ma pri­re­dio je sve­ča­nost. Naš ko­le­ga Bo­go­sav je ve­li­ki pe­da­gog, vri­je­dan rad­nik...

Opširnije...
 


Strana 101 od 102