Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Radna tijela Skupštine Opštine Štampa El. pošta

Za razmatranje i pripremanje prijedloga odluka i drugih akata i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine, shodno Zakonu i Statutu, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine opštine.

Radna tijela Skupštine opštine daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Skupštinu opštine o određenim pitanjima iz svog djelokruga, a mogu odlučivati iznimno i to samo o pitanjima koja su im na odlučivanje data ovim Poslovnikom ili posebnom odlukom Skupštine opštine.

Radna tijela Skupštine opštine imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova koji se biraju iz reda odbornika. Radna tijela mogu imati u svom sastavu i članove koji nisu odbornici a koji predstavljaju relevantne stručnjake iz oblasti što je u nadležnosti radnog tijela.

Radna tijela Skupštine opštine formiraju se prema stranačkom sastavu Skupštine opštine, u najvećoj mogućoj mjeri. Stalna radna tijela u Skupštine opštine su komisije i odbori. Komisija podnosi Skupštini opštine izvještaje o svom radu jednom godišnje.

Komisije rade u sjednicama koje su javne. Komisija sarađuje sa drugim komisijama i radnim tijelima i može sa njima održavati zajedničke sjednice.

Skupština opštine obrazuje kao stalna radna tijela sljedeće komisije i odbore:

1.    Komisija za propise

-    KARANFILKA MRĐA
-    ŽELJKO KUZMANOVIĆ
-    ZORAN KUZMANOVIĆ
-    MILAN PEJANOVIĆ
-    ŽELJKO DUBRAVAC

2.    Komisija za privredu i finansije

-    MIROSLAV JANKOVIĆ
-    GOJKO DUJAKOVIĆ
-    KARANFILKA MRĐA
-    GORAN TRIVIĆ
-    NEĐELJKO KOVAČIĆ

3.    Komisija za nagrade i priznanja

-    DRAŠKO MALIĆ
-    MILENKO PLAVŠIĆ
-    DARKO JANKOVIĆ
-    MARIJANA MIKANOVIĆ
-    TEŠIĆ ŽARKO

4.    Komisija za vjerska pitanja

-    NIKOLA RADONJIĆ
-    MILAN TEPIĆ
-    LJILJANA TRIVIĆ

5.    Komisija za sport i kulturu

-    DRAGAN PREDIĆ
-    VINKA KOKAN
-    DARKO PAVLOVIĆ
-    MILOVAN TODOROVIĆ
-    ŽELJKO ALEKSIĆ

6.    Komisija za mlade

-    ČEDOMIR JUNGIĆ
-    ALEKSANDAR ĆURKOVIĆ
-    DRAŠKO MALIĆ
-    SOFIJA TOPIĆ
-    MILICA JUNGIĆ

7.    Komisija za boračka pitanja

-    GOJKO DUJAKOVIĆ
-    VELIBOR MIKAĆ
-    ZORAN SPASOJEVIĆ
-    SRETEN VUJIĆ
-    DRAGOLJUB MARINKOVIĆ

8.    Komisija za ravnopravnost polova

-    BORIS KUZMANOVIĆ
-    MILAN TEPIĆ
-    LJILJANA TRIVIĆ
-    MLADEN MARJANOVIĆ
-    RENATA SLIJEPČEVIĆ

9.    Verifikaciona komisija

-    BORIS KUZMANOVIĆ
-    GOJKO DUJAKOVIĆ
-    VELIBOR MIKAĆ

10.   Komisija za izbor i imenovanje

-    MIROSLAV JANKOVIĆ
-    ŽELJKO DUBRAVAC
-    ŽELJKO KUZMANOVIĆ
-    DRAGAN VUKOVIĆ
-    ČEDOMIR JUNGIĆ

11.  Etički odbor

-    DRAGAN KIČIĆ
-    MILENKO PLAVŠIĆ
-    DARKO JANKOVIĆ
-    DRAGOJLA DRAGOJEVIĆ

12.  Odbor za zaštitu ljudskih prava, društveni nadzor i predstavke

-    ZORAN SPASOJEVIĆ
-    VELIBOR MIKAĆ
-    ŽELJKO KUZMANOVIĆ
-    GORAN TUBAK
-    DARKO PAVLOVIĆ

13. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

-    VINKO DŽOMBIĆ
-    KARANFILKA MRĐA
-    DRAGAN KIČIĆ
-    RADOMIR TRIVIĆ
-    GRANEDINA DRAGOJEVIĆ

14. Odbor za zdravlje

-    dr Sanja Greb Radmanović
-    DANIJELA KRMINAC
-    SINIŠA BEGOVIĆ
-    ZORICA PEJIĆ
-    VERICA TOPIĆ
-    dr BRANKICA TODOROVIĆ
-    dr NIKOLA RADONJIĆ
-    IRENA TRBIĆ
-    dr DRAGAN VUKOVIĆ