Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Upoznajte Čelinac Štampa El. pošta

 

Opština Čelinac se nalazi u sjevero-zapadnom brdsko-ravničarskom dijelu Republike Srpske. Graniči sa opštinama Banja Luka, Laktaši, Prnjavor, Kotor Varoš, Teslić i Kneževo.

Čelinac je smješten u dolini rijeke Vrbanje, gotovo na ulazu u Banjaluku od koje je udaljen samo 12 kilometara jugoistočno.
Površina opštine je 362 km² i na njoj živi oko  18000  stanovnika u 30 naseljenih mjesta koja su teritorijalno organizovana u 17 mjesnih zajednica.

Važna karakteristika prostora opštine Čelinac jeste da se ona nalazi u središnjem dijelu banjalučke regije, te preko njene teritorije prolaze magistralni, regionalni i željeznički putni pravci koji povezuju cijelu regiju. Najznačajniji je putni pravac koji Čelinac povezuje sa Banjom Lukom te sa aerodromom Banja Luka i autoputem Zagreb-Beograd.
Željeznički magistralni pravac Banja Luka-Doboj povezuje kostur opštine Čelinac. Na prostoru opštine postoje svi preduslovi za kvalitetno odvijanje putničkog i teretnog željezničkog saobraćaja.
Na osnovu svega navedenog može se reći da opština Čelinac ima izuzetno povoljan geostrateški položaj unutar Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Južni i jugozapadni dio opštine prostire se na nadmorskoj visini do 759 metara, dok se u sjevernom dijelu opštine, koji je po prostranstvu i najveći, nadmorska visina kreće od 300 do 600 metara. Na ušću rijeke Jošavke u Vrbanju je najniža nadmorska visina grada Čelinca od 196 metara.

Klima

Klima na području opštine Čelinac je umjereno kontinentalna, uz uticaj kontinentalne sa područja Panonske nizije i planinske klime sa masiva Manjače, Vlašića i Čemernice. Srednja godišnja temperatura je 10,4°C, s tim da je decembar najhladniji mjesec sa prosječnom temperaturom od -6°C, a najtopliji je juli sa prosječnom temperaturom od 26°C. Izraženo godišnje kolebanje temperature, kao i visoka amplituda apsolutnih ekstremnih temperatura odražava visok stepen kontinentalnosti klime. Nisu rijetke zime kada se temperatura spušta ispod -20°C, ni ljeta kada je temperatura preko 40°C.

Teritorija opštine ispresijecana je tokovima rijeka Vrbanje, Jošavke, Ukrine, Turjanice i Švrakave. Prosječna godišnja količina padavina na području Čelinca je oko 1000 mm, od čega najviše u julu i novembru, a najmanje u februaru. U godini prosječno ima 130 dana sa padavinama.
Srednja godišnja oblačnost iznosi oko 62%. Vegetacioni period za ovo područje iznosi 190-200 dana. Prosječna relativna vlažnost vazduha je 77%.
Značajan klimatski faktor na ovom području je pojava vjetrova. U toku godine dominiraju vjetrovi iz sjevero-istočnog i sjevernog pravca, a rjeđe je učešće zapadnog i sjevero-zapadnog vjetra.
Na području opštine ne postoji ograničavajući faktor za uspješno gajenje većine kontinentalnih ratarskih, povrtlarskih i voćnih biljnih vrsta.

Zemljište

Prema broju različitih tipova zemljišta ovo područje je dosta raznoliko.
Ukupna površina opštine Čelinac je 36.181 ha. Ta površina zemljišta je klasifikovana na:

 

  • oranice i bašte ...... 11.693 ha
  • pašnjake ...............  4.362 ha
  • livade ....................  1.293 ha
  • voćnjake ...............     996 ha
  • šume .................... 16.619 ha
  • ostalo neplodno ....   1.218 ha


Opština Čelinac se po površini šuma, vrsti i kvalitetu drvne mase svrstava među bogatije na banjalučkoj regiji, a plantažnim uzgojem prednjači u Republici Srpskoj. Od ukupne površine opštine pod šumama se nalazi 16.619 hektara ili 46%.

Visoke šume sa prirodnom obnovom prostiru se na površini od 10.089 ha, šumske kulture četinara 1.988 ha, izdaničke šume 1.506 ha, dok ostatak površina pod šumama čine goleti i šibljaci.

Šumsko bogatstvo i primarni prerađivači drveta stvaraju preduslove za razvoj drvne indstrije, a posebno uslove za finalizaciju proizvoda od drveta. Sa druge strane velika prostranstva pod šumom obezbjeđuju stanište različitim vrstama divljači, od kojih su najkarakterističnije srna, zec, kuna, lisica i divlja svinja, te razne vrste glodara i gmizavaca.