Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Javne ustanove i javna preduzeca Штампа Ел. пошта

Javne ustanove i javna preduzeća

Pod nadležnošću opštine Čelinac nalazi se šest javnih ustanova i tri javna preduzeća.

Javne ustanove, čiji je osnivač Skupština opštine Čelinac, su:
- JU Centar za socijalni rad
- JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje
- JU Dom zdravlja „Sveti Vračevi“
- JU Narodna biblioteka „Ivo Andrić“
- JU Dječiji vrtić „Neven“
- JU Razvojna agencija

Javna preduzeća koja djeluju na području opštine Čelinac su:
- JP „Gradsko grijanje“
- JP „Čistoća i zelenilo
- JP „Vodovod“