Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Predsjednik i potpredsjednik Štampa El. pošta

Predsjednik Skupštine opštine Čelinac

Dejan Kurtinović

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50 
Kontakt telefon: 051/553-019
Faks: 051/553-017
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Biografija:

Dejan Kurtinović rođen je 1981. godine u Banjaluci. Osnovnu školu je završio u Branešcima, a srednju Medicinsku školu u Banjaluci. Zvanje diplomiranog novinara stekao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a zvanje magistra političkog menadžmenta i analitike stiče nakon odbrane magistarskog rada na temu „Politički marketning na internetu političkih partija u Republici Srpskoj“, takođe u Banjaluci. Tokom studiranja radio je u medijima kao novinar na Bum radiju, Pink radiju i Nezavisnoj televiziji. Više od četiri godine radio je kao šef tima medije i marketingu u Socijalističkoj partiji. Prije imenovanja na funkciju predsjednika Skupštine opštine Čelinac, radio je u JKAD „Gradsko groblje“ Banjaluka kao rukovodilac Operativnog centra Vrbanja.
Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti predsjednika Skupštine opštine su:

•    zastupa i predstavlja Skupštinu opštine;
•    inicira stavljanje na dnevni red sjednice Skupštine, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine;
•    učestvuje u pripremama Skupštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava;
•    osigurava poštovanje načela i odredbi poslovnika o radu Skupštine, kao i poslovnika radnih tijela i kolegija Skupštine;
•    osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika, odbornika Skupštine, kolegija Skupštine tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine;
•    vodi sjednice u skladu sa principima prakse demokratskog parlamentarizma i Poslovnika o radu Skupštine;
•    osigurava saradnju Skupštine i načelnika opštine, te prati realizaciju odluka i zaključaka  Skupštine;
•    radi na ostvarenju saradnje sa skupštine drugih opština, te drugim organima i organizacijama; potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i poslovnikom o radu Skupštine.

 

Potpredsjednik Skupštine opštine

Zoran Spasojević

Kontakt telefon: 065/540-910
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Biografija:

Zoran Spasojević rođen je 21.06.1961. godine u Banjaluci. Osnovni školu je završio u Velikoj Šnjegotini, a srednju mašinsku  je započeo u  Banjaluci i nastavio u Čelincu. Specijalističke studije iz oblasti zaštite na radu je završio na državnom fakultetu u Novom Sadu.
Predsjednik je OO DNS-a  Čelinac od 2000. godine i predsjednik Regionalnog odbora Banja Luka u dva mandata. Odbornik je SO Čelinac već nekoliko mandata. Obavljao funkciju potpredsjednika SO Čelinac i zamjenika načelnika opštine Čelinac. Sa saradnicima obnovio rad Kulturno-umjetničkog društva „Miloš Dujić-Mišo“ iz Čelinca, 2002. godine utemeljio kulturnu manifestaciju “Smotra folklora“ koja je prerasla u najbolju kulturnu manifestaciju u našoj sredini.
Zaposlen u Javnom preduzeću „Autoputevi  Republike Srpske“.
Oženjen, otac dvije odrasle kćerke.


Nadležnosti:

Potpredsjednik Skupštine opštine obavlja poslove utvrđene statutom i Poslovnikom Skupštine opštine i zamjenjuje predsjednika Skupštine opštine u slučaju njegove spriječenosti. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.