Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Predsjednik i potpredsjednik Štampa El. pošta

Predsjednik Skupštine opštine Čelinac

Dejan Kurtinović

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50 
Kontakt telefon: 051/553-019
Faks: 051/553-017
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Biografija:

Dejan Kurtinović rođen je 1981. godine u Banjaluci. Osnovnu školu je završio u Branešcima, a srednju Medicinsku školu u Banjaluci. Zvanje diplomiranog novinara stekao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a zvanje magistra političkog menadžmenta i analitike stiče nakon odbrane magistarskog rada na temu „Politički marketning na internetu političkih partija u Republici Srpskoj“, takođe u Banjaluci. Tokom studiranja radio je u medijima kao novinar na Bum radiju, Pink radiju i Nezavisnoj televiziji. Više od četiri godine radio je kao šef tima medije i marketingu u Socijalističkoj partiji. Prije imenovanja na funkciju predsjednika Skupštine opštine Čelinac, radio je u JKAD „Gradsko groblje“ Banjaluka kao rukovodilac Operativnog centra Vrbanja.
Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti predsjednika Skupštine opštine su:

•    zastupa i predstavlja Skupštinu opštine;
•    inicira stavljanje na dnevni red sjednice Skupštine, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine;
•    učestvuje u pripremama Skupštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava;
•    osigurava poštovanje načela i odredbi poslovnika o radu Skupštine, kao i poslovnika radnih tijela i kolegija Skupštine;
•    osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika, odbornika Skupštine, kolegija Skupštine tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine;
•    vodi sjednice u skladu sa principima prakse demokratskog parlamentarizma i Poslovnika o radu Skupštine;
•    osigurava saradnju Skupštine i načelnika opštine, te prati realizaciju odluka i zaključaka  Skupštine;
•    radi na ostvarenju saradnje sa skupštine drugih opština, te drugim organima i organizacijama; potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i poslovnikom o radu Skupštine.