Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Одјељење за финансије Штампа Ел. пошта


Biljana Stanivuk

Начелник Одјељења за финансије
Биљана Станивук, дипл. економиста


Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
Контакт телефон:  051/553-049
Факс: 051/553-015
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


Надлежности одјељења за финансије, привреду и друштвене дјелатности:

•    извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа и аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима;
•    обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области финансирања, буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства;
•    примјењује прописе Скупштине опшрине и начелника општине;
•    прати остваривање политике финансирања у општини;
•    припрема нацрт буџета општине и завршни рачун;
•    врши контролу, правилност и законитост коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета;
•    припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
•    прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима;
•    припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
•    припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
•    врши управне, административне и друге послове из области свог дјелокруга;
•    врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.