Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Štampa El. pošta

načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Sanja Pupovac, dipl. inženjer građevinarstva

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50
Kontakt telefon: 051/553-038
Faks: 051/553-015
E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Nadležnosti odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove su:

•    obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građevinarstva, stambenih i komunalnih poslova, saobraćaja, zaštite čovjekove okoline, poslova održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama  u okviru propisane nadležnosti i odgovorno je za stanje u tim oblastima u granicama svojih ovlašćenja;
•    primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
•    prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijative za rješavanje i predlaže rješavanje u tim oblastima;
•    priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
•    priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svog djelokruga;
•    vrši upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove izdavanja  urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i izdavanja upotrebnih dozvola;
•    vrši kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;
•    vrši kontrolu korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i predlaže naknade za korišćenje;
•    vrši poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
•    vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.