Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Штампа Ел. пошта

 

Petra Ilić

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Петра Илић, дипл. правник


Првог Крајишког пролетерског батаљона 50

Контакт телефон: 051/553-037

Факс: 051/553-015

E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Надлежности одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове су:

•    обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, коришћења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама  у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлашћења;
•    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
•    прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање у тим областима;
•    припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
•    припрема аналитичко-информативне и друге материјале из области свог дјелокруга;
•    врши управне, стручне и административно-техничке послове издавања  урбанистичких сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребних дозвола;
•    врши контролу инвестиционо-техничке документације;
•    врши контролу коришћења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за коришћење;
•    врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација);
•    врши и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине.