Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Stručna služba Skupštine opštine Štampa El. pošta

Stručnom službom Skupštine opštine rukovodi sekretar SO.

Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50

Kontakt telefon: 051/553-018

Faks: 051/553-017

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Nadležnosti:

•    vrši stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine, predsjednika Supštine opštine, komisija, odbora Skupštine opštine, njenih organa i radnih tijela;
•    priprema nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata koje donosi Skupština opštine ukoliko priprema tih akata nije u nadležnosti odjeljenja i načelnika opštine.
•    priprema stručnu i drugu pomoć odbornicima i klubovima odbornika u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;
•    vrši poslove redakcije, uređivanja i izdavanja Službenog glasnika opštine čelinac;
•    vrši poslove protokola predsjednika Skupštine opštine;
•    vrši daktilografske poslove za potrebe Skupštine opštine;
•    vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukama načelnika opštine.