Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Одјељење за општу управу Штампа Ел. пошта

Начелник Одјељења за општу управу
Мирољуб Васић, дипл. инжењер шумарства

Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
Контакт телефон:  051/553-030
Факс: 051/553-015
E-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Надлежности одјељења за општу управу су:
•    извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др), мјесне заједнице, цивилну заштиту, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара;
•    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
•    припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката;
•    припрема  аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
•    врши управне, стручне и административне  послове из области свог дјелокруга, прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање  питања из тих области;
•    врши управне, стручне, административне и друге послове које му, у складу са законом, повјери Скупштина општине и начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.

Одјељење за општу управу има три одсјека:
1. Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије
Шеф одсјека: Бранимир Милинковић
Контакт телефон: 051/553-021
Факс: 051/553-015

2. Одсјек за борачко-инвалидску заштиту и цивилну заштиту
Шеф одсјека: Витомир Ђурић
Контакт телефон: 051/553-029
Факс: 051/553-015

3. Одсјек за заједничке послове
Координатор: Зоран Кузмановић
Контакт телефон: 051/553-026
Факс: 051/553-015