Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Javni poziv za učešće u izradi budžeta opštine Čelinac za 2018. godinu Štampa El. pošta

U okviru priprema za izradu budžeta opštine Čelinac za 2018. godinu, načelnik opštine poziva sve korisnike budžetskih sredstava da u pisanom obliku, a najkasnije do 15. septembra, podnesu budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Čelinac za 2018. godinu. Zahtjev sa pripadajućim obrazloženjima, procjenama i predviđanjima potrebno je dostaviti Odjeljenju za finansije opštine Čelinac putem pošte, ili u šalter-sali.

 

Javni poziv u cjelini, kao i uputstvo za pripremu budžeta zainteresovana javnost može preuzeti u rubrici „Javni poziv – Budžet“.