Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Нацрти регулационих планова на јавном увиду Штампа Ел. пошта

Обавјештава се јавност општине Челинац да ће у периоду од 3. августа до 4. септембра 2017. године на јавном увиду бити сљедећи нацрти измјене дијела регулационих планова:
1.    Нацрт измјене дијела регулационог плана „Дијела центра Челинца“ у Челинцу. Нацртом измјене плана обухваћен је простор између ријеке Врбање, улице Цара Лазара, планиране саобраћајнице иза основне и средње школе и пјешачке стазе иза средњошколског центра, површине од 7.00 ха и биће изложен на јавни увид  у канцеларији бр. 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, Булевар Војводе Степе Степановића 101А, сваким радним даном од 8 до 16 часова.

2.     Нацрт измјене дијела регулационог плана „Дијела центра Челинца и спортско – рекреационе зоне“ у Челинцу. Нацртом имјене плана обухваћене су парцеле означене као к.ч. бр.  660, 661/9, 659, 658/3 к.о. Челинац Доњи и дио к.ч. 661/1 и к.ч. 658/2 к.о. Челинац Доњи, површине 0.14 ха и биће изложен на јавни увид у канцеларији бр. 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама Завода за изградњу а.д. Бања Лука, Марије Бурсаћ 4, сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеске које ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти  бити изложени или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац, најкасније до 4.9.2017. године.
Поменуте нацрте заинтересовани могу преузети на званичној интернет страници општине Челинац у рубрици актуелно.