Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Извјештај са девете сједнице Скупштине општине Челинац Штампа Ел. пошта

На деветој сједници Скупштине општине Челинац одржаној 27. јуна одборници су разматрали 17 тачака дневног реда, а највише дискусије и одборничке пажње изазвао је извјештај о остварењу буџета општине за прво тромјесечје, нацрт измјене регулационог плана „Дијела центра Челинца“, информација о раду управе за геодетске и имовинско-правне послове, те информација о стању и потребама сеоских водовода. Говорећи о буџету, начелник општине Момчило Зељковић рекао је да није у потпуности задовољан остварењем буџета у прва три мјесеца текуће године, с обзиром да је остварење у погледу приходовне стране 91 одсто.
„Евидентан је пад прихода, прије свега пореских. Приходи од ПДВ-а остварени су свега 85 одсто, док су порези на лична примања и приходи од самосталне дјелатности остварени онако како смо планирали, чак и нешто више. Такође је битно напоменути да су непорески приходи за 20 одсто већи од плана. Кад је у питању расходовна страна, могу рећи да смо рационално трошили средства, те да је трошак мањи од прихода за неких 30.000 марака“, рекао је Зељковић и додао да су приходи у априлу и мају били бољи у односу на прва три мјесеца и изразио увјерење да ће буџет до краја године бити у нивоу планираног.
Одборници су након скоро двочасовне расправе усвојили закључак о утврђивању нацрта измјене дијела регулационог плана „Дијела центра Челинца“, за простор између ријеке Врбање, улице Цара Лазара, планиране саобраћајнице иза основне и средње школе и пјешачке стазе иза средњошколског центра. Нацрт је упућен на јавни увид, а о мјесту и времену излагања документа надлежно одјељење ће благовремено обавијестити јавност.
Извјештај о раду челиначког комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ подржали су сви одборници који су приступили гласању. Одборници су усвојили и одлуку о давању сагласности за кредитно задужење овог предузећа у износу од 60.000 марака. Према ријечима начелника општине, у овом случају се ради о гаранцији коју општина даје предузећу, а средства су намијењена за измирење обавеза из претходног периода.
„То су обавезе према јавном предузећу „Деп-от“ Бања Лука и Управи за индиректно опорезивање, што ће значајно олакшати рад овог предузећа“, појаснио је Зељковић и додао да локална заједница чини све да ово комунално предузеће буде самоодрживо.
На дневном реду девете сједнице нашла се и информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подручне јединице Челинац, на чији рад је већина дискутаната упутила замјерке. Након излагања шефа јединице Славице Ћелић, начелник и одборници су остали сагласни у ставу да проблем у функционисању ове управе потиче из њеног сједишта у Бањалуци, односно, како кажу, у комуникацији сједишта управе са подручном јединицом. У складу с тим, усвојен је закључак којим се задужује руководство геодетске управе у Челинцу и стручну службу начелника општине да евидентирају кључне проблеме у овој управи, те да се организује састанак са директором републичке управе и размотре мјере за хитно превазилажење постојећег стања.
Одборници су били незадовољни и информацијом о стању и потребама сеоских водовода, у смислу да поједини одбори информације не достављају благовремено или их уопште не достављају, да нема јасне надлежности, па самим тим ни одговорности одбора. 
На овој сједници усвојена је одлука о изради просторног плана општине Челинац, одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналном реду, информација о стању информисања на подручју општине, информација о заштити животне средине, те информација о раду и активностима мјесних заједница.

 

Сервисне информације

Архива вијести