Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Čistoća i zelenilo: Novi raspored odvoza kućnog otpada Štampa El. pošta

„Čistoća i Zelenilo“ a. d. Čelinac od 15. maja 2017. godine uvodi novi raspored odvoza kućnog otpada. Izmjenama rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada pristupilo se iz razloga kako bi određenim danima za odvoz kompletne mjesne zajednice opštine Čelinac bile pokrivene servisom sakupljanja i odvoza kućnog otpada, zatim da odvoz kućnog otpada u jutarnjim časovima krene linijom iz naseljenih mjesta gdje je manje saobraćaja tj. da autosmećar ne sakuplja otpad glavnom ulicom kada je veća koncentracija saobraćaja. Ovo preduzeće moli građane da u kontejnere za odlaganje miješanog komunalnog tj. kućnog otpada ne odlažu građevinski šut, životinjski otpad, beton, okov namještaja i druge čvrste materijale. Kada u kontejnerima završi čvrsti ili otpad animalnog porijekla, oštećuje se hidraulični sistem na kamionu i dolazi do ozbiljnih kvarova. U takvim slučajevima šteta je višestruka: vozilo je u kvaru, preduzeće trpi zbog troškova neophodnih popravki, ne vrši se redovno sakupljanje i odvoz otpada i ne prazne kontejneri koji se na taj način oštećuju. Takođe, biorazgradivi otpad (trava, granje i sl.) zatrpava kontejnere i bespotrebno povećava količinu otpada koji se odlaže na regionalnu deponiju.
Pozivamo građane koji imaju potrebu da iznose namještaj, građevinski šut, životinjski otpad, biorazgradivi i svaki drugi otpad koji nije kućni da pozovu na brojeve telefona preduzeća (051) 555-035, 555-036 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 kako bi se dogovorili o terminu preuzimanja navedenih vrsta otpada.