Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Javne rasprave o nacrtu izmjene dijela regulacionih planova 3. maja Štampa El. pošta

Obavještavamo građane da će u srijedu, 3. maja 2017. godine, biti održane javne rasprave o nacrtima izmjene dijela Regulacionog plana „Dijela centra Čelinca i sportsko-rekreacione zone“ za prostor između rijeke Vrbanje, dijela ulice Prvog Krajiškog proleterskog bataljona (od mosta do Doma zdravlja), dijela Vidovdanske ulice (od Doma zdravlja do hotela Turist),

dijela ulice Prve Čelinačke lake brigade (ispred hotela Turist) i duž granice parcela hotela Turist i parcele na kojoj je predviđena izgradnja bazena i dijela Regulacionog plana „Dijela centra Čelinca i sportsko-rekreacione zone“ za parcele označene kao k.č. br. 702/4 i 702/5 k.o. Čelinac Donji. Rasprave će biti održane u velikoj sali Skupštine opštine Čelinac u sljedećim terminima:
1.    14.00 časova –
javna rasprava o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana „Dijela centra Čelinca i sportsko-rekreacione zone“ za prostor između rijeke Vrbanje, dijela ulice Prvog Krajiškog proleterskog bataljona (od mosta do Doma zdravlja), dijela Vidovdanske ulice (od Doma zdravlja do hotela Turist), dijela ulice Prve Čelinačke lake brigade (ispred hotela Turist) i duž granice parcela hotela Turist i parcele na kojoj je predviđena izgradnja bazena
2.    15.00 časova –
javna rasprava o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana „Dijela centra Čelinca i sportsko-rekreacione zone“ za parcele označene kao k.č. br. 702/4 i 702/5 k.o. Čelinac Donji.
Pozivamo sve zainteresovane građane i predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija da prisustvuju javnoj raspravi.