Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Centar za socijalni rad nagrađen novim vozilom Štampa El. pošta

Piše: Danijela Krminac, direktor
Dana 21.04.2017. godine u Sarajevu je izvršena predaja 80 automobila  marke „Toyota RAV 4“ namijenjenih ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Vozila su donacija Vlade Japana, a primopredaja je izvršena posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Izbor ustanova za donaciju vršen je na osnovu praćenja rada ustanova socijalne zaštite u određenom periodu i postignutih rezultata, a koje djeluju u navedenim entitetima i Brčko distriktu.
Rezultati rada JU Centar za socijalni rad Čelinac i kvalitet pružanih usluga prepoznati su od strane donatora, te je jedno vozilo marke „Toyota RAV 4“ uručeno i Centru za socijalni rad Čelinac.
Donacijom Vlade Japana poboljšaće se mobilnost Centra za socijalni rad Čelinac, što će uticati na poboljšanje kvaliteta pruženih usluga najugroženijim kategorijama stanovništva sa teritorije naše opštine.