Opština Čelinac - Zvanična internet prezentacija administrativne službe

Нацрти измјена дијела регулационих планова на јавном увиду Штампа Ел. пошта

Из Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Челинац подсјећају јавност да су у периоду од 30. марта до 30. априла 2017. године на јавном увиду сљедећи нацрти измјене дијела регулационих планова:
1.    Нацрт измјене дијела регулационог плана „Дијела центра Челинца и спортско-рекреационе зоне“ у Челинцу. Нацртом измјене плана обухваћен је простор између ријеке Врбање, дијела улице Првог Крајишког пролетерског батаљона (од моста до Дома здравља), дијела Видовданске улице (од Дома здравља до хотела „Турист“), дијела улице Прве Челиначке лаке бригаде (испред хотела „Турист“) и дуж границе парцела хотела „Турист“ и парцела на којој је предвиђена изградња базена, површине од 4.90 ha и биће изложен на јавни увид у канцеларији број 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, Булевар Војводе Степе Степановића 101 А, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.
2.    Нацрт измјене дијела регулационог плана „Дијела центра Челинца и спортско-рекреационе зоне“ у Челинцу. Нацртом измјене плана обухваћене су парцеле означене као к.ч. бр. 702/4 и 702/5 к.о. Челинац Доњи, површине 0.19 ha и биће изложен на јавни увид у канцеларији број 27 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац и просторијама ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Саве Мркаља 16, сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.
Текстуалне и графичке дијелове нацрта наведених планова могуће је преузети овдје (Инкопром) и овдје (ограда-црква).
Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење на планска рјешења уписом у свеске које се налазе у просторијама у којима су нацрти изложени, или у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Челинац, најкасније до 30.04.2017. године.